CASE: OUH

CASE: OUH

Het Academisch Ziekenhuis Odense (OUH) is het regionale academische ziekenhuis van Zuid-Denemarken. Het ziekenhuis heeft bijna 9000 werknemers en behandelt jaarlijks 1.200.000 patiënten.

Het ziekenhuis behandelt zowel algemene ziektes als meer gecompliceerde aandoeningen. OUH is leidinggevend voor een reeks gecompliceerde behandelingen en wetenschappelijk onderzoek.

Als regionaal universiteitsziekenhuis heeft men een reeks verplichtingen. Er is een hoge graad van specialisatie en er zijn hoge vereisten voor samenwerking, zowel binnen als tussen de verschillende afdelingen. Daarom is het een groot probleem als het werkklimaat op een hooggespecialiseerde afdeling, dat met bijna alle afdelingen van het ziekenhuis samenwerkt, problematisch is.

 

DE UITDAGING: EEN SLECHT WERKKLIMAAT

Een afdeling met 75 hooggespecialiseerde medewerkers koos in 2019 de struqtures® methode om de jarenlange werkklimaats- en samenwerkingsproblemen, met anonieme haatberichten, pesterijen en kliekvorming, aan te pakken. Daarboven was er een hoog personeelsverloop en waren er veel relationele problemen.

 

DE OPGAVE: HOE PASSEN WE EVEN GOED OP ELKAAR ALS OP ONZE PATIENTEN?

De afdeling was ziek en alle medewerkers moesten deelnemen aan de behandeling. Voor het management was het belangrijk dat we een verloop ontwierpen, waar alle medewerkers bij betrokken waren. Dat terwijl de afdeling altijd bemand was, zodat het patiëntenvolume er niet onder zou lijden.

De uiteindelijke oplossing was de klassieke drie-componenten structuur van de struqtures® methode.

Assessment → Workshop/sprint → Management coaching

De uurroosters van de werknemers waren een moeilijke puzzel. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat er elf workshops van een halve dag ingepland werden, verspreid over vijf dagen. Zo zou iedere werknemer toch een moment kunnen vinden waarop hij deel kon nemen aan de workshop.

Het assessment bracht de ernst van de samenwerkingsproblemen in detail naar voor. Het was belangrijk om de volledige afdeling te verbeteren.

 

In de struqtures® methode zien we de medewerkers als experten die de problemen zelf kunnen oplossen op een manier dat de vastgeroeste groepsdynamiek wordt opgeheven. Zo kan er eenvoudiger over de moeilijke zaken gepraat worden. Ze lossen zelf de problemen op, waardoor ze een grote verantwoordelijkheid hebben om de oplossing binnen de afdeling te verankeren.

 

Tijdens de elf workshops in de verschillende groepen vonden de medewerken de oorzaak van hun uitdagingen. Tegelijkertijd werd er gesnoeid in de vele mythes en verhalen, die hardnekkig de manier dat de medewerkers spraken en dachten over hun afdeling bezoedelden.

Alle medewerkers en leidinggevenden gaven elkaar nadien een handdruk, ze zouden onmiddellijk starten met de implementering van de genomen beslissingen. Om het management te ondersteunen, gaven we elke vier weken een aantal uren coaching zodat we alle verhinderingen in het verankeringsproces lopend konden overbruggen.

 

HET RESULTAAT: EEN GEZONDE WERKPLAATS

Elke dag volgde het management de vooruitgang op en drie maanden later deden we opnieuw een assessment en de resultaten waren overduidelijk.

De ernst van de samenwerkingsproblemen daalde met 14 punten en ging van geel naar groen.

  • De ernst van de overige factoren in ons onderzoek daalden tussen 10 en 25 punten (zonder dat we hieraan gewerkt hadden);
  • Ziekteverzuim was in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor gedaald van 6% naar 3%;
  • Er was geen enkel ontslag;
  • Er waren nu zo veel gekwalificeerde kandidaten voor de openstaande vacatures dat men kon kiezen, in plaats van iemand te moeten aannemen gewoonweg om de werkroosters gevuld te krijgen.

 

We hebben ook een deel kwalitatieve feedback gekregen, zowel van de medewerkers, het management als van andere partners. Er is een goede sfeer, de mensen helpen elkaar, de kwaliteit van het werk stijgt, de roddels en de verhalen over een slechte werkplaats zijn verdwenen en ze hebben nog nooit zoveel taart gegeten 😊.

Op minder dan drie maanden – over een zomervakantie – werd een ontstoken werkmilieu veranderd in een gezonde werkplaats.

 

 

Struqtures® copyright 2021