Prestaties en tevredenheid

Prestaties en tevredenheid

Bekijk andere artikels

Prestaties en tevredenheid

Prestaties hebben meer effect op de werknemerstevredenheid dan de werknemerstevredenheid op de prestaties.

Het debat over de gelukkige, productieve werknemer gaat tot op de dag van vandaag nog steeds door. Het refreintje zegt dat gelukkige werknemers onmiddellijk voor betere prestaties zorgen. Daardoor behoort onderzoek naar de werknemerstevredenheid nu tot het vaste managementrepertoire van elke organisatie.

 

Er is ongetwijfeld een correlatie tussen de prestaties en de werknemerstevredenheid, maar veroorzaakt de tevredenheid van de werknemers de prestaties? Of is het net andersom?

 

Pas op, de vraag is te simplistisch voor een eenduidig antwoord. U kunt de prestaties niet verklaren op basis van één element.

 

Sommigen zullen beweren dat ze veel studies van grote bedrijven hebben gezien waarin wordt gesteld dat een hoge graad van werknemerstevredenheid hun succes verklaart. Bijgevolg kunnen aanbieders van tevredenheids- en betrokkenheidsonderzoeken argumenteren dat de bedrijven met de hoogste tevredenheidsscores tot de best presterende bedrijven binnen hun respectievelijke sectoren behoren.

 

Op het eerste gezicht lijken de argumenten aannemelijk, maar in de praktijk zal pas blijken of het ook waar is. De aandachtige lezer zou moeten opmerken dat er een verschil is tussen correlatie en causaliteit, net zoals er een verschil is tussen verklaringen en eigenschappen.

 

Veel studies tonen aan dat prestaties en tevredenheid met elkaar correleren. Veel andere studies suggereren dat tevredenheid een verklaring is voor prestaties.

 

Correlatie vertelt echter niets over de vraag of het een het ander veroorzaakt. Was er eerst de kip of het ei? Verklaringen kunnen net zo goed enkele van de kenmerken zijn die de goede prestaties beschrijven. Wie weet of hoge tevredenheidsniveaus de prestaties verklaren, of dat het afgeleide kenmerken van goede prestaties zijn binnen een organisatie?

 

We hopen allemaal op shortcuts en gemakkelijke oplossingen voor goede prestaties, en het is verleidelijk om een aantrekkelijke, ééndelige oplossing te aanvaarden als de juiste.

 

Toch is de werknemerstevredenheid niet het wondermiddel dat alle problemen in 1, 2, 3 zal oplossen.

 

Professor Rosenzweig van IMD is hier glashelder over: er is niet één ding dat goede prestaties verklaart. Daar zijn namelijk vele kwaliteiten voor nodig, waarvan grote medewerkerstevredenheid er één van is. Dat geldt ook voor een goede bedrijfscultuur en sterke waarden. Het verschil is alleen dat die drie factoren op zich de prestaties niet verklaren of veroorzaken.

 

Onderzoek toont aan dat werkprestaties een krachtiger effect hebben op de werknemerstevredenheid dan omgekeerd. Het oorzakelijke verband wordt als volgt voorgesteld:

Waarom is dat zo? Welvarende bedrijven zijn vaak aantrekkelijk om voor te gaan werken. Het is ook leuker om deel uit te maken van een winnend team dan van een verliezend team. Het voelt fantastisch om geweldig werk te leveren, dus wanneer uw bedrijf goed presteert, hebt u vaak ook trotse werknemers.

 

Om goed presterende bedrijven te hebben, moet u zich dus in de eerste plaats richten op het ontwikkelen van goed presterend gedrag en goed presterende activiteiten.

 

Koplopers op vlak van prestaties blijven hun bedrijven continu verbeteren. Ze volgen de ontwikkelingen op de voet op en houden nauwgezet in de gaten of ze de manier waarop ze werken blijven verbeteren. Ze nemen hun portie kansen en risico’s terwijl ze de concurrentie en de technologische ontwikkelingen nooit uit het oog verliezen. Ze zorgen ervoor dat de prestaties van morgen altijd beter zullen zijn dan die van gisteren.

 

Dus als u wilt toezien op de ontwikkeling van uw organisatie, is het belangrijker om het gedrag te volgen dat de prestaties van de organisatie stuurt veeleer dan om tijd en geld te besteden aan het meten van de tevredenheid van uw medewerkers.

 

Copyright struqtures® 2021