Privacy beleid

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus.

SQOD BV, Mechelsesteenweg 271 1.1, 2018 Antwerpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@sqod.be

0465 028330

Persoonsgegevens die wij verwerken:

SQOD BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Bij registrering hebben wij bovendien een aantal bijkomendeorganisatiegegevens van u nodig:
  1.Volledig adres
  2. BTW nummer
 •  Eventueel gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website is een BtB website die zich richt naar de professionele markt. Wij gaan er daardoor van uit dat wij gen informatie verzamelen van over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige of een andere persoon waar het niet de bedoeling was, neem dan contact met ons op via info@sqod.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

SQOD BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beantwoorden van uw vragen
 • Inschrijving voor één van onze cursussen
 • In verband met de verkoop van onze diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming:

SQOD BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

SQOD BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam: (2 jaar) de gegevens worden bewaard om de geïnteresseerde te kunnen informeren over onze diensten
 • E-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam: (2 jaar) idem

Gegevens in onze boekhouding (ERP, CRM) worden bewaard zo lang dit wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden:

SQOD BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met struqtures® die uw gegevens verwerken bij aankoop van bepaalde diensten, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In dit geval maken wij een aparte afspraak hierond.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

SQOD BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SQOD BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sqod.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om u op een behoorlijke wijze te identificeren. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, vragen wij u om deze eerst aan ons te melden. Dat kan door een mail met uw klacht te sturen naar info@sqod.be. Op die manier kunnen we in onderling overleg tot een oplossing komen.

Ben u na deze melding nog niet steeds niet tevreden? U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

SQOD BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sqod.bv.

Kunnen wij je ergens mee helpen?
Laat het ons zeker weten!