Veranderingsvermogen 1

Veranderingsvermogen 1

Bekijk andere artikels

Veranderingsvermogen 1

Change management is niet genoeg.

Het meest perfecte projectplan, het meest perfecte trainingsplan, zelfs het meest perfecte communicatieplan zal mislukken als het in een organisatie met een laag veranderingsvermogen wordt gelanceerd.

Change management wordt vaak voorgesteld als het wondermiddel dat elk project in een, twee, drie doet slagen. Wanneer een project mislukt, zal men het al snel op een slechte change management steken.

Slechte timing. Slechte communicatie. Slechte training.

Het is een automatische reactie om de schuld te geven aan de mensen wanneer dingen niet uitdraaien zoals gepland.

We individualiseren het probleem. We stellen iemand verantwoordelijk: als één iemand het beter had gedaan, het beter had geweten, dan zou alles wel goed gelopen zijn.

Heel vaak ligt het probleem nochtans niet bij de mensen, noch bij het project.

Het probleem is dikwijls de setting waarin het project plaatsvindt, waarin de mensen werken.

 

Het gemak om te veranderen hangt af van de organisatorische kenmerken.

Stel u het zo voor: het project is het middelpunt van onze focus. De organisatie waarbinnen het project plaatsvindt is de onscherpe achtergrond die maar weinig aandacht krijgt.

Vaak richten we onze onverdeelde aandacht op het project. We kijken naar wat er zich op de voorgrond afspeelt en interpreteren alles binnen de enge grenzen van het project. We vergeten de achtergrond. We vergeten dat het project plaatsvindt in een organisatie met bepaalde kenmerken die de uitkomst van het project zullen beïnvloeden.

Beeld u in dat u de projectmanager bent van een bouwproject. U krijgt de opdracht om zandkastelen te bouwen.

 

Pas op voor dieptestructuren.

Dieptestructuren zijn relatief gezien stabiel en ze versterken de patronen die het gedrag van mensen sturen. Als zodanig kunnen dieptestructuren verandering belemmeren, beperken of afdwingen.

U kunt het vergelijken met een ijsberg. Change management is het deel van de ijsberg dat zich boven het water bevindt, terwijl de dieptestructuren onder het water liggen. Ze zijn de onzichtbare touwtjes, de vanzelfsprekende ideeën en gedragspatronen die de organisatie sturen.

Dieptestructuren zijn anders dan de cultuur en de sfeer in de organisatie, ze zijn de langdurige gevolgen van de interactie tussen de leden die de cultuur en de sfeer vormgeven.

U kan de beste bouwer, de beste projectmanager, de beste communicator en de beste trainer zijn, toch zal de uitkomst van het zandkasteel evenveel afhangen van de kenmerken van het strand waarop het gebouwd wordt als van uw persoonlijke kwaliteiten.

Hetzelfde geldt voor veranderingsprojecten in organisaties.

Sommige organisaties zijn meer geschikt voor verandering dan andere. Niet omdat hun mensen betere vaardigheden hebben of beter bestand zijn tegen de gevolgen van verandering, maar omdat de organisatie zo is ingericht dat veranderingen sneller doorgevoerd kunnen worden.

Dat heet veranderingsvermogen.

 

Veranderingsvermogen kan worden opgebouwd.

U kan uw organisatie zo opbouwen dat het veranderingsvermogen toeneemt of net afneemt.

Werk wordt geregeld door een systeem van structurele componenten die bepalen hoe mensen zich gedragen. U kunt hen vragen om A te doen, maar als de structuur van het bedrijf hen in de richting van B duwt, zullen ze meer geneigd zijn om B uit te voeren.

Strategieën, hiërarchische structuren, regels, processen, systemen, dominant gedrag, logica en oude verhalen zijn voorbeelden van zulke structurele componenten die bepalen hoe mensen handelen en reageren. Veranderingsvermogen toont hoe goed de verschillende structurele onderdelen samen passen.

Alle organisaties organiseren hun werk op een bepaalde manier en hebben allerlei soorten structuren. U kunt als organisatie niet geen structuur hebben, zelfs als u beslist om geen structuur te hebben is dat een vorm van structuur omdat het regelt hoe mensen aan het werk moeten gaan.

Het systeem van structurele componenten is niet blijvend. Als u meer veranderingsvermogen wilt creëren, kunt u dat systeem niet zomaar samenstellen zoals u wilt. U kunt wel de logica en de structurele fitheid leren om die vervolgens te integreren als nieuwe denkrichting en aanpak van de dagelijkse managementgewoontes.

 

Copyright struqtures® 2021