Veranderingsvermogen 2

Veranderingsvermogen 2

Bekijk andere artikels

Veranderingsvermogen 2

Aansturen op verandering is niet hetzelfde als change management

Wanneer organisaties gaan voor verandering, grijpen we naar de Change Management Toolbox. Als ervaren managers kennen we allemaal de basisprincipes van stakeholder engagement, projectmanagement, training en communicatie uit het hoofd.

Ook al streven we ernaar om de dingen juist te doen, de meesten van ons zullen al snel – op de harde manier – leren dat duurzame verandering moeilijk te bereiken is. Het is basiskennis uit talloze studies dat de meerderheid van de veranderingsprojecten moeite heeft om haar mogelijkheden volledig te benutten.

‘Onrealistische ambities’ of ‘ongeschikte change management’ kunnen misschien verklaringen zijn voor sommige mislukkingen, toch is er een verbazingwekkend aantal perfect gecoördineerde veranderingsinitiatieven die slecht aflopen.

 

De uitkomst van uw inspanningen voor change management hangt af van de veranderingsvermogen van uw organisatie

De oprichtster van struqtures® Birgitte Clausen en hoogleraar Hanne Kragh van de Aarhus Universiteit hebben samen onderzocht wat het veranderingsvermogen van een organisatie belemmert of verbetert. Hun onderzoek bracht twee interessante inzichten aan het licht die verder gaan dan de algemene change management aanbevelingen:

  1. Dat de dieptestructuur van een organisatie verandering beperkt of tegenhoudt.
  2. Als het dagelijkse veranderingsbeleid gericht is op de dieptestructuur, kan het organisaties creëren die veranderen en innoveren.

De kernboodschap is dat u het succes van afzonderlijke projecten aanzienlijk kan vergroten als uw dagelijkse managementgewoontes aandacht besteden aan elementen die het veranderingsvermogen van de hele organisatie verhogen.

 

Pas op voor dieptestructuren.

Dieptestructuren zijn relatief gezien stabiel en ze versterken de patronen die het gedrag van mensen sturen. Als zodanig kunnen dieptestructuren verandering belemmeren, beperken of afdwingen.

U kunt het vergelijken met een ijsberg. Change management is het deel van de ijsberg dat zich boven het water bevindt, terwijl de dieptestructuren onder het water liggen. Ze zijn de onzichtbare touwtjes, de vanzelfsprekende ideeën en gedragspatronen die de organisatie sturen.

Dieptestructuren zijn anders dan de cultuur en de sfeer in de organisatie, ze zijn de langdurige gevolgen van de interactie tussen de leden die de cultuur en de sfeer vormgeven.

 

Dieptestructuren zijn de touwtjes die uw organisatiecultuur van het rechte pad trekken

Het is een oud refrein dat de cultuur de strategie als ontbijt eet. Alleen al de gedachte aan culturele verandering doet veel managementprofessionals diep in- en uitademen om vervolgens direct naar het volgende topic over te gaan.

Cultuur is te abstract, te verspreid en te moeilijk om te veranderen. De meeste mensen hebben er niet de tijd, noch het geduld of de kennis voor om het echt aan te pakken.

Onze studie heeft goed nieuws voor u: u hoeft geen cultuurveranderingsproject uit te voeren om het veranderingsvermogen van uw organisatie te vergroten.

 

Vier essentiële aandachtspunten voor een groter veranderingsvermogen

U kunt enkele gewoontes in uw dagelijkse managementinspanningen integreren om zo op verandering aan te sturen en de veranderingsbereidheid van uw organisatie te vergroten. Er zijn vier aandachtspunten:

  1. Verbeter de relaties in uw organisatie. Hoe meer uw mensen zich betrokken voelen, hoe sneller er verandering zal plaatsvinden.
  2. Pas op voor mythes en sprookjes over uw organisatie. Vergeet niet dat hoe we praten over ervaringen uit het verleden, onze verwachtingen van morgen vormgeeft en onze acties van vandaag bepaalt.
  3. Aanvaard dat emoties altijd de rationaliteit zullen verslaan. We koesteren rationaliteit als de onbetwiste ‘good guy’ in het management. Gedrag op alle niveaus van de organisatie wordt echter voortdurend ontregeld door sterke, onderliggende emoties.
  4. Stop met vertrouwen op de autopiloot van uw leiderschap. Vlieg in plaats daarvan handmatig. Ook al hebben ze u in het verleden goed geholpen, uw voorkeuren, overtuigingen en organisatorische logica zijn waarschijnlijk ook uw dode hoek en de inwendige vijand die u ervan weerhoudt te bereiken wat u het liefste wilt.

 

Copyright struqtures® 2020