Waarom struqtures®

Waarom struqtures®

Bekijk andere artikels

Waarom struqtures®

Waarom struqtures® werd opgericht?

Struqtures® werd in 2015 in Denemarken opgericht op basis van de vaststelling dat de ontwikkeling van organisaties te reactief en subjectief was.

Wij vonden dat er een betere manier moest zijn om organisaties beter te maken. Met andere woorden organisaties met een constant hoog prestatieniveau, klanttevredenheid en betrokkenheid van medewerkers en organisaties met een hoge veranderingscapaciteit, gezonde financiële resultaten en levensvatbaarheid op lange termijn.

 

Hoe gingen we te werk?

Eerst hebben we geluisterd naar managers op alle niveaus, HR-professionals en managementconsultants en brachten we hun behoeften in kaart. Vervolgens namen we een diepe duik in academisch en commercieel onderzoek om op zoek te gaan naar patronen en ontbrekende puzzelstukken die de lege gaten kunnen opvullen. Tot slot hebben we de bevindingen in een theoretisch kader gezet om de doeltreffendheid van de organisatie continu te kunnen verbeteren. Dat zorgt dan op haar beurt weer voor een betere en snellere besluitvorming, actieplanning en uitvoering.

Luisteren naar alle stakeholders

HR-professionals vertelden ons dat er behoefte is om het ontwerpen van effectieve en flexibele organisaties te verbeteren. Het is niet meer genoeg om vaardigheden en talent te managen. Het was voor hen net zo belangrijk om erachter te komen hoe ze de onderdelen van een organisatie kunnen combineren om effectief gedrag te bevorderen en het beste uit de beschikbare resources te halen.

Managers spraken over de behoefte om de organisatie te herstellen voordat ze stuk gaat. Resultaten worden pas achteraf gemeten waardoor ze vaak te laat zijn. Ze gaven aan dat er een dringende noodzaak is om proactief de factoren te kunnen meten die een continue hoge prestatie stimuleren of belemmeren. Ze hebben het over structuren en werk gerelateerd gedrag, zodat ze te allen tijde kunnen ingrijpen.

Consultants gaven aan dat ze de snelheid van de uitvoering moeten kunnen verhogen en de kosten moeten kunnen verlagen. Een klassieke go-look-see analyse is duur, gefragmenteerd en door vooroordelen beïnvloed. Klanten betalen liever voor de genezing dan voor een lange diagnose.

 

Wat zegt het academisch en commercieel onderzoek?

Vervolgens hebben we de huidige werkwijzen herzien en hebben we academisch en commercieel onderzoek onder de loep genomen op zoek naar patronen en ontbrekende schakels die de gaten kunnen opvullen.

De hamvraag van het management is waarschijnlijk hoe de winnende formule achter constante en hoge prestaties gedefinieerd moet worden. Er is geen magische toverdrank of een kant-en-klare oplossing voor en we moeten voorzichtig zijn wanneer we door de literatuur bladeren.

We hebben besloten om ons uitsluitend te richten op interne factoren omdat die onder de controle van de organisatie vallen en omdat ze het merendeel van de uitdagingen waar organisaties mee te maken krijgen, verklaren. Vervolgens moesten we de juiste verhouding vinden tussen verhalen en de wetenschap en moesten we zorgvuldig een onderscheid maken tussen verklarende factoren die toegeschreven konden worden aan correlatie of aan causaliteit.

Ook moesten we algemene, zwaarwegende aanbevelingen omzetten in hanteerbare, hands-on, uitvoerbare delen omdat goede resultaten vragen om verschillende handelingen vanuit verschillende posities op verschillende niveaus. Daarom zochten we, terwijl we ons een weg baanden door stapels literatuur, naar specifieke acties, gedragspatronen en beleidslijnen die niet worden gevormd door perceptie of prestatie.

 

Een nieuw theoretisch kader

Uiteindelijk hebben we de bevindingen kunnen omzetten in een theoretisch kader om de doeltreffendheid van de organisatie, die een betere en snellere besluitvorming, actieplanning en uitvoering ondersteunt, continu te verbeteren.

Michael Porter van de Harvard Business School zegt dat goede resultaten in essentie neerkomen op een mix van strategie en uitvoering. Hoe sterk deze aanbeveling ook is, ze is niet erg bruikbaar. Ze zegt namelijk niet veel over hoe de strategie en de uitvoering op dagdagelijkse basis goed toegepast moet worden in de verschillende niveaus van de organisatie, onder verschillende of veranderende marktomstandigheden.

 

De nieuwe methode struqtures® was geboren

Na enkele jaren van analyseren, vormgeven, coderen en testen, werd het struqtures® kader begin 2018 gelanceerd. Het doel was om bij te dragen aan het dichten van deze kloof door middel van een gedigitaliseerde beoordelingsaanpak. Die laat zien in welke mate medewerkers zich op een specifieke manier gedragen en actie ondernemen, over verschillende niveaus, businessunits en bedrijfsdimensies heen, en of dit gedrag effectief door formele en informele structuren gestuurd wordt.

In 2020 werd SQOD opgericht met het doel van struqtures® in de markt te zetten in België en Nederland.

 

Struqtures® copyright 2021